Trong 5 năm triển khai, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành,
địa phương tổ chức 16 buổi mít tinh lớn với sự tham gia của hơn 30.000 người.  

Cùng với đó, hơn 9.000 hội nghị tập huấn cũng đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Các buổi nói chuyện tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm, 

 thường xuyên rửa tay với xà phòng, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... 

 cũng được nhiều địa phương triển khai.

                          Các hoạt động truyền thông trực tiếp đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Từ các hoạt động tại cộng đồng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức
và thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường...

                                Nhờ đó, bình quân mỗi năm tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh ở các tỉnh tăng lên từ 2-3%.

Tính đến tháng 12/2015, tỷ lệ trường học có nguồn nước uống và nhà tiêu hợp vệ sinh là 78,6%.

Các hoạt động được triển khai tại cộng đồng góp phần làm chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường,vệ sinh phòng chống dịch bệnh...