"Bình Địa Mộc" của Quách Việt Hà
"Những ngày bên mẹ" của Nguyễn Bảo Châu
"Đón Xuân Kỷ Hợi" của Trương Vũ Trung
"Lợn nằm ổ" của Hải Kiên
"Tuổi Hồng" của Phan Văn Trọng
"Chào xuân" của Khổng Đỗ Duy
"Phú quý" của Lương Trung
"Kỷ Hợi sung túc" của Hoàng Văn Điểm
"Lợn nhai lá lanh" của Mai Huy Dũng
"Lợn Mán" của Thành Chương
"Ngày Tết" của Phạm Bình Chương
"Vườn hồng cuối đông" của Hồ HưngH.Lê (Giới thiệu)