Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thi

Video Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng khối Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 

Ban Tổ chức tặng cờ và hoa cho các đội thi.
Ban Tổ chức tặng hoa cho thành viên Ban Giám khảo
Các đại biểu cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương tham dự Hội thi.

Tiết mục văn nghệ tham gia dự thi của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiết mục văn nghệ tham gia dự thi của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Tiết mục dự thi Hợp xướng “Tổ quốc trong tim” của Ban Tuyên giáo Trung ương.
14 cơ quan Đảng Trung ương đã mang đến Hội thi những tiết mục văn nghệ
đặc sắc với diễn xuất tươi mới. 
Cùng với tiết mục văn nghệ, các đội đã tham gia dự thi phần phần thi tuyên truyền. Mở đầu cho Hội thi là tiểu phẩm "Chuyện để ngẫm" của Tạp chí Cộng sản.
Phần thi tuyên truyền của Văn phòng Trung ương Đảng.
Phần thi tuyên truyền của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Phần thi tuyên truyền "Công táo quốc tế" của Ban Đối ngoại Trung ương.
Các đơn vị thi hùng biện về văn hóa công sở.
Phần thi hùng biện về trang phục văn hóa công sở của Ban Tuyên giáo Trung ương gây ấn tượng mạnh với Hội thi.
Sau cùng, các đội tham gia phần thi trắc nghiệm trên máy tính.

Cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản cổ vũ tiết mục dự thi tại Hội thi. 
Cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, cổ vũ cho tiết mục dự thi của cơ quan mình.
Sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương.

Phạm Cường