Thực hiện Dự án “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng (KT-QP) giai đoạn 2010-2020” (Dự án 174), Đoàn KT-QP 5 đã tuyển dụng 5 đợt TTTTN. Sức trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm, có trình độ, am hiểu phong tục tập quán địa bàn là khởi nguồn xây dựng nên nhiều công trình phục vụ dân sinh, cho ra đời nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Không chỉ giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng nông thôn mới mà lực lượng TTTTN còn phối hợp với cán bộ, nhân viên đơn vị tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

TTTTN giúp nhân dân vùng dự án Mường Lát thu hoạch lúa
Lớp học giữa rừng đêm xóa tái mù chữ
Hướng dẫn đồng bào kỹ thuật chăm sóc gà ác
Chăm sóc vườn ươm cây lâm nghiệp của Đoàn
Tiếp tục chung tay cùng bà con nhân dân bị thiệt hại do con lũ lịch sử tháng 9/2018 gây ra dựng lại nhà ở mới
TTTTN tiếp tục cùng bộ đội khắc phục các đoạn đường bị sạt lở do con lũ tháng 9/2018 gây ra
TTTTN cùng cán bộ, nhân viên Đoàn làm đường để nhân dân đi lại mùa lũ
Với sự chung sức của TTTTN Đoàn 5, bản Piềng Mòn là xã đầu tiên của xã Tén Tằn đạt chuẩn nông thôn mới
Giúp dân xây dựng các công trình phụ, thực hiện nếp sống văn hóa./.
Trần Mạnh Hùng