Theo phản ánh, khu vực có màu vàng trên bản đồ là phần trùng lấn lên quy hoạch
vùng nguyên liệu xi măng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Ảnh: TL)

Không chỉ để chủ Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa nguyên liệu mùn thải, ủ và sản xuất vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây dược liệu, cây xanh môi trường tự ý tập kết, chôn lấp trên 600 tấn rác thải chưa qua xử lý tại xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn; theo điều tra của PV, quá trình UBND huyện Lương Sơn thẩm định, ban hành quyết định cho thuê đất đối với dự án này cũng có khá nhiều điểm cần được làm rõ.

Cụ thể, nội dung Khoản 2, Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định về “Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” ghi rõ: UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngày 12/6/2017, ông Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình đã ký Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để thực hiện đầu tư xây dựng bãi chứa nguyên liệu mùn thải, ủ và sản xuất vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây dược liệu, cây xanh môi trường tại xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn trên một diện tích lên tới 212.383,2 m2 đất (hơn 21,2 héc ta). Thế nhưng toàn bộ phần căn cứ được viện dẫn trong Quyết định số 116/QĐ-UBND của UBND huyện Lương Sơn hoàn toàn không đề cập đến văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hòa Bình. Trả lời PV về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: “Huyện làm thì phải có sự đồng ý của tỉnh chứ” và đưa ra văn bản số 950/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình “Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện phương án đầu tư Xây dựng bãi chứa nguyên liệu mùn thải, ủ và sản xuất vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây dược liệu, cây xanh môi trường tại xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn”. Nội dung văn bản này ghi rõ: Thu hồi 212.383,2 m2 đất đồi núi chưa sử dụng do UBND xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn quản lý, thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số F-48-116-247 tại xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Lý do thu hồi đất: Để UBND huyện Lương Sơn thực hiện phương án đầu tư Xây dựng bãi chứa nguyên liệu mùn thải, ủ và sản xuất vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây dược liệu, cây xanh môi trường theo quy định.

Văn bản xác nhận thực tế việc trùng lấn liên quan đến diện tích hơn 21,2 ha
được UBND huyện Lương Sơn cho ông Vũ Hùng Tiến thuê.

Như vậy, vấn đề không hợp lý ở đây là, vì sao Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành từ ngày 09/6/2017 nhưng trong Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/6/2017của UBND huyện Lương Sơn về việc cho thuê đất để thực hiện dự án trên lại không căn cứ vào Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hòa Bình? Không có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hòa Bình? Đây là “sơ suất” của UBND huyện Lương Sơn hay có điều gì “bất thường” phía sau sự việc này? Phải chăng UBND tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản số 950/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 là nhằm để “hợp thức hóa” Quyết định cho thuê đất của UBND huyện Lương Sơn?

Cũng theo phản ánh, trong phần diện tích 212.383,2 m2 đất mà UBND huyện Lương Sơn cho ông Vũ Hùng Tiến thuê để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng bãi chứa nguyên liệu mùn thải, ủ và sản xuất vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây dược liệu, cây xanh môi trường lại trùng lấn lên cả đất do các đơn vị khác đang sử dụng; đặc biệt là trùng lấn khoảng trên 30.400 m2 vào vùng quy hoạch, thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đến năm 2020. Theo ông Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn thì không có việc cấp trùng lên đất của doanh nghiệp khác mà chỉ là “trùng với một phần diện tích nằm trong quy hoạch vùng nguyên liệu xi măng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1065 năm 2010. Nhưng hiện nay, phần diện tích này vẫn chưa sử dụng đến”.

Quyết định cho thuê đất của UBND huyện Lương Sơn hoàn toàn
không căn cứ vào văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hòa Bình?

Tuy nhiên, theo tài liệu PV có được, tại văn bản số 539/UBND-TCKH ngày 07/5/2018, UBND huyện Lương Sơn lại xác nhận: “Vị trí thực hiện dự án của ông Vũ Hùng Tiến trùng vào một phần diện tích của vùng quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích 3,4 ha. Đồng thời, trùng vào một phần diện tích mặt bằng chế biến và sản xuất của Công ty 789 đang sử dụng từ năm 2002 và chưa làm thủ tục với tỉnh Hòa Bình, diện tích khoảng 1,6 ha”. Câu hỏi đặt ra ở đây là có hay không việc thiếu trách nhiệm khi UBND huyện Lương Sơn cho cá nhân thuê hơn 21,2 ha đất nhưng lại trùng lấn với vùng quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến năm 2020?

Đến đây có thể thấy, xung quanh Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa nguyên liệu mùn thải, ủ và sản xuất vi sinh hữu cơ kết hợp trồng cây dược liệu, cây xanh môi trường tại khu vực xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang tồn tại khá nhiều điểm bất cập, khó hiểu. Dư luận mong muốn UBND tỉnh Hòa Bình sớm xem xét, làm rõ dấu hiệu vi phạm của UBND huyện Lương Sơn trong việc cho thuê đất cũng như xác định phạm vi, giới hạn diện tích đất phục vụ dự án này.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc trên./. 

Nhóm PV Bạn Bạn đọc