Ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường và ông Nguyễn Tiến Dũng,
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn đồng chủ trì buổi đối thoại. (Ảnh: QĐ)

Ông Nguyễn Bình Khiêm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn đồng chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban chức năng của huyện Vĩnh Tường; lãnh đạo xã Vĩnh Sơn; đại diện người dân địa phương và đại diện gia đình công dân có khiếu nại. Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện một số cơ quan báo chí.

Sau khi ông Nguyễn Bình Khiêm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung buổi đối thoại, đại diện Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã trình bày khái quát về quá trình triển khai thực hiện công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường” và những ý kiến, kiến nghị của công dân có liên quan.

Sau đó, đại diện gia đình ông Hạ Văn Cấp (công dân có khiếu nại) trình bày về những vướng mắc trong quá trình triển khai công trình và mong muốn, nguyện vọng của gia đình. Tiếp đó, đại diện Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có ý kiến lý giải về những kiến nghị của gia đình hộ ông Hạ Văn Cấp.

Cũng tại buổi đối thoại, đại diện người dân xã Vĩnh Sơn đã bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền nhanh chóng giải quyết những vướng mắc liên quan đến công trình để sớm tiến hành giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường”, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân địa phương.

Các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những thông tin về công trình này. Ông Nguyễn Bình Khiêm, chủ trì buổi đối thoại đã trả lời những câu hỏi của cơ quan báo chí; đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường chuẩn bị, cung cấp những văn bản, tài liệu có liên quan để bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, trung thực.

Như Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông tin, công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường” được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân địa phương. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Được biết, để giải quyết những vấn đề này, ngày 05/3/2019, ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi tiếp công dân đột xuất.

Tại buổi làm việc, anh Hạ Văn Nam (con ông Hạ Văn Cấp), đại diện gia đình tiếp tục khiếu nại về Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 và Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường; Quyết định 497/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện Vĩnh Tường… Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường kiểm tra, rà soát toàn bộ trình tự thủ tục ban hành quyết định: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và cưỡng chế thu hồi đất để xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019.


Đại diện người dân xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường phát biểu. (Ảnh: QĐ)

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Bình Khiêm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường giao các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng phương án với công trình chùa Già Du để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật, trả lời kiến nghị nhân dân trước ngày 25/3/2019; đồng thời, yêu cầu UBND xã Vĩnh Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để sớm bàn giao mặt bằng; bảo đảm đồng thuận, ổn định tại địa phương.

Gia đình ông Hạ Văn Cấp tiếp tục có ý kiến đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường, các cơ quan chức năng xem xét lại một số vấn đề như mức giá bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ cải tạo đất 5%; giải quyết việc trả chậm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường...

Đối với những ý kiến của người dân địa phương liên quan đến quá trình triển khai thực hiện công trình “Xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường”, ông Nguyễn Bình Khiêm giao cho lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn tiếp tục gặp gỡ, tiếp thu và giải quyết trong chiều ngày 21/3/2019.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thông tin về nội dung này./.

Nhóm PV Ban Bạn đọc