Đồng chí: Lê Đình Sơn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Toàn)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Sơn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện tham dự.

Báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Tính đến ngày 31/12/2017, số người tham gia BHYT là 1.083.000 người, đạt tỷ lệ 85% dân số (tăng 20% so với năm 2012); số người tham gia BHXH là 92.093 người, đạt tỉ lệ 13,5% so với lực lượng lao động (tăng 3,2 % so với năm 2012), trong đó có 7.890 người tham gia BHXH tự nguyện; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 70.118 người, đạt 10,2% so với lực lượng lao động (tăng 2,4% so với năm 2012); số thu BHXH, BHYT đạt trên 9.604 tỷ đồng, trong đó, riêng năm 2017 đạt trên 2.021 tỷ đồng (gấp 2 lần số thu năm 2012), số nợ BHXH, BHBYT dưới mức trần tỷ lệ dư nợ BHXH Việt Nam quy định; Ngành BHXH đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 587.203 lượt người, với số tiền 15.403 tỉ đồng; chi thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 7,3 triệu lượt người, với số tiền trên 4.418 tỉ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, Ban, ngành đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp để phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tiến tới BHYT toàn dân.

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quá trình thực hiện Nghị quyết trên địa bàn. Trong thời gian tới Ngành BHXH mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; quan tâm đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra; đồng thời, phối hợp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cũng như sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức Hội nghị; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong tổ chức thực hiện Nghị quyết và đặc biệt là sự nổ lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH thời gian qua trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Đình Sơn đề nghị các ngành, các cấp cần tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đó tập trung phổ biến đến tận các Chi bộ ở thôn, xóm, khối phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT, BHXH để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động và tích cực tham gia BHXH, BHYT; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước ở các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, để mọi người dân “hài lòng” khi tham gia BHXH, BHYT; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận với BHYT và dịch vụ khám chữa bệnh,...

Minh Anh