Ảnh minh họa. (Nguồn: An Nhiên)

 Theo đó, tính đến ngày 31/7, số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 7.192 đơn vị; số người tham gia BHXH, BHYT là 1.262.571 người, tăng 37.467 người (3,06%) so với cùng kỳ năm 2018.

Số tiền nợ BHXH, BHYT là 304,74 tỷ đồng, giảm 16,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 3,57% số phải thu.

Cùng với đó, BHXH tỉnh  đã triển khai tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý đối tượng hưởng, tiếp nhận và cấp phát kinh phí kịp thời, đúng chế độ và đối tượng, đảm bảo an toàn. Trong tháng 7, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho đối tượng thụ hưởng với tổng số tiền là 2.001,152 tỷ đồng, trong đó chi từ ngân sách nhà nước là 425, 29 tỷ đồng, chi từ quỹ BHXH là 1.575,862 tỷ đồng. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 1.375.048 lượt người với số tiền là 774,521 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tăng cường tập trung cao việc giám sát công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo từ hệ thống thng tin giám sát. Đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định nhằm kiểm soát tốt chi phí khám chữa bệnh, thực hiện dự toán được giao, đảm bảo cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý mua sắm, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế đối với người  có thẻ BHYT, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Bích Liên