Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thảo Nguyên - Phú Sơn

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm: “Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội”.

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: BHXH là một trong những chính sách lớn trong hệ thống chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt chính sách BHXH sẽ góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quân đội.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã làm tốt chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng đang phục vụ trong Quân đội và các đối tượng khác do pháp luật quy định; bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng; quản lý phần quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được sử dụng trong Quân đội theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Đỗ Căn đề nghị các đại biểu dự tọa đàm phân tích những đóng góp tích cực của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trong những năm qua; củng cố niềm tin của đối tượng thụ hưởng đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần tích cực vào sự nghiệp an sinh xã hội của Quân đội và đất nước; đồng thời đánh giá chính xác, đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội; đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế quân nhân tại ngũ được Bộ Quốc phòng chính thức triển khai thực hiện từ năm 2016 theo lộ trình quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, thời gian tới, cần tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo ngành chuyên môn (hậu cần, quân y) trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp giữa các cơ quan nhân sự, quân y, tài chính, bảo đảm các chế độ đối với các đối tượng thụ hưởng theo phương châm “đúng, đủ, kịp thời”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng tham gia cũng như trong công tác giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn sâu...

Tại tọa đàm, các ý kiến đã tập trung làm rõ, khẳng định những đóng góp của bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội, đặc biệt là việc xây dựng các chế độ chính sách phù hợp với đặc thù ngành./.

 

BL