Cụ thể, năm học 2019-2020, mức đóng BHYT HSSV (12 tháng) là 804.600 đồng. Trong đó, HSSV đóng 70% là 563.220 đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% là 241.380 đồng.

Với quyết tâm đạt chỉ tiêu 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3049/BHXH-QLT hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2019-2020.

Theo đó, đối tượng tham gia là các HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể cả HSSV hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT). Riêng đối tượng HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Ảnh minh họa. Nguồn: VA

BHXH TP.Hà Nội yêu cầu, phương thức thu phí BHYT phải linh hoạt (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng) để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT HSSV những tháng còn lại của năm 2019, thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT. Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019 để gia hạn thẻ năm sau. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HSSV của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; đối với HSSV năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Để đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH TP.Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của HSSV theo quy định của Luật. Đồng thời, BHXH các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu cho Quận, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV./.

Việt Lâm