Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh: Nghị quyết 21-NQ/TW ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT ở nước ta hiện nay, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Nghị quyết đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo và BHXH các tỉnh, thành phố cũng thảo luận làm rõ thêm việc thực hiện Nghị quyết 21, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề còn hạn chế trong công tác tuyên truyền, với mục tiêu đưa chính sách đến gần người dân hơn. Đặc biệt, nhiều tham luận tiếp tục gợi mở những vấn đề đáng quan tâm, giúp Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động cũng như chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong thời gian tới, còn rất nhiều việc phải làm trong thực hiện Nghị quyết 21, đặc biệt là công tác tuyên truyền, nhằm bảo đảm từng người dân, từng hộ gia đình, từng người lao động đều có được nhận thức đầy đủ hơn về tính ưu việt, nhân văn, sự thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT, để người người, nhà nhà sớm được thụ hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT. Để làm được điều đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền; đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền đảm bảo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền; tăng cường nguồn lực cho công tác tuyên truyền; khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách BHXH, BHYT…/.

Tin ảnh: Tô Long