Quang cảnh buổi ký kết.
 
Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội nghị -Văn hóa tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên và Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đồng chủ trì hội nghị.

Việc ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhằm quán triệt sâu sắc và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; tăng cường sự trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều về biển, đảo Việt Nam và tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa Quân chủng Hải quân với tỉnh Điện Biên; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh địa phương. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo nội dung ký kết, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân sẽ tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền miệng, trưng bày, triển lãm sách, tranh, ảnh, hiện vật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; truyền thống anh hùng Hải quân nhân dân Việt Nam và sự phát triển, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Các cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, trên báo, đài phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên mở chuyên mục “Vì biển, đảo quê hương”, thường xuyên trao đổi hình ảnh, tư liệu tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam....

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn hướng về biển, đảo Việt Nam với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” thông qua các hoạt động: Tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, quyên góp, ủng hộ Trường Sa; trưng bày tư liệu, bằng chứng lịch sử khẳng định Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam...  Sau khi ký kết, Tỉnh ủy Điện Biên sẽ phối hợp cùng Đảng ủy Quân chủng Hải quân thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân chủng Hải quân trao tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao 20 suất quà cho người có công với cách mạng và các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Điện Biên./. 

Tin, ảnh: Đỗ Quang Khải