Chương trình “Xuân Trường Sa 2017” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng BTL Hải quân tổ chức. Ảnh: TH

Đa dạng hình thức, biện pháp trong phối hợp tuyên truyền

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thời gian qua, BTL Hải quân và các tỉnh, thành phố, cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo (PHTTBĐ). Theo đó, công tác PHTTBĐ đã được Đảng uỷ, chỉ huy BTL Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ. Nội dung tuyên truyền thường xuyên được cập nhật, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và từng bước được đổi mới.

Bằng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp, công tác PHTTBĐ đã được thực hiện có hiệu quả, nề nếp; phát triển cả về quy mô và nội dung. Lực lượng tham gia PHTTBĐ ngày càng đông đảo. Không chỉ tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, công tác PHTTBĐ còn được đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, đấu tranh với các đối tượng, các lực lượng có hành vi xâm phạm chủ quyền biển, đảo của nước ta. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, BTL Hải quân đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, nhất là vào những thời điểm có diễn biến phức tạp, nhạy cảm.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác PHTTBĐ thời gian qua là BTL Hải quân đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, cơ quan Trung ương và cơ quan báo chí chú trọng tập trung vào truyền bá, phổ biến, giáo dục kiến thức về biển, đảo và những vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với biển, đảo và các hoạt động trên biển, đảo; phát huy trách nhiệm và hành động của nhân dân hướng về biển, đảo; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền miệng được coi trọng; vai trò của cơ quan báo chí được phát huy có hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động được đẩy mạnh. Trong đó, lực lượng báo cáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung thông tin và tổ chức các buổi thông tin tuyên truyền về biển, đảo. BTL Hải quân cũng chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các báo, đài đến tác nghiệp, viết tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của Quân chủng nói riêng và công tác biển, đảo nói chung, nhằm khai thác toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về bộ đội giữ biển, đảo; có nhiều tác phẩm sắc sảo, có chiều sâu, phản ánh đa dạng, sinh động về đề tài biển, đảo. Điển hình như các chương trình “Xuân Trường Sa” của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; “Biển đảo Việt Nam”, “Tâm tình nơi biên giới và hải đảo”, “Bài ca chiến sĩ” của Đài Tiếng nói Việt Nam; “Đây biển, đảo Việt Nam” của Đài Truyền hình Việt Nam…; trên cơ sở đó, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PHTTBĐ.

Lan tỏa những hiệu quả thiết thực

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác PHTTBĐ đã thực sự là một trong những kênh thông tin, truyền thông quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tính đến cuối năm 2016, BTL Hải quân đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với 49 tỉnh (thành phố); trong đó, có 28/28 tỉnh (thành phố) ven biển, 15 cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về các cơ sở pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đồng thời, động viên, phát huy vai trò của các lực lượng và vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi sau khi xem chương trình “Xuân Trường Sa 2017” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với BTL Hải quân tổ chức mới đây, chị Hoàng Thị Thu Hạnh ở phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: “Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Với việc sân khấu hóa, chương trình tuyên truyền đã giúp tôi và mọi người có mặt hôm nay hiểu rõ hơn về giá trị biển, đảo để từ đó có trách nhiệm hơn trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Với tư cách là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, BTL Hải quân đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác PHTTBĐ thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời, tích cực hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền cho các đơn vị phối hợp. Đến nay, BTL Hải quân và các địa phương, các cơ quan báo chí đã xây dựng được sự thống nhất, mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ, trực tiếp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới, Đảng uỷ, chỉ huy BTL Hải quân và các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của tình hình Biển Đông để có những dự báo chính xác trong xác định nội dung, hình thức PHTTBĐ. Trên cơ sở đó tổ chức phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, BTL Hải quân và các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ đẩy mạnh đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PHTTBĐ, qua đó làm cho đông đảo quần chúng và các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển, đảo, phát huy mọi nguồn lực trong xây dựng và bảo vệ biển, đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

 

Quang Đạo