Cắt băng khai mạc Triển lãm.

Sáng 15/5, tại Cơ quan Quân sự huyện Tây Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Đây là một trong số các hoạt động do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu triển khai thực hiện theo tinh thần Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021.

Tham dự buổi Triển lãm có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Tây Giang, các lực lượng vũ trang; thầy, cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Tây Giang.

Tỉnh Quảng Nam triển khai tổ chức triển lãm lưu động đến các địa phương trên địa bàn tỉnh bằng việc sử dụng bộ bản đồ và tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng. Đến nay, huyện Tây Giang là đơn vị thứ 14 trong tỉnh Quảng Nam tổ chức Triển lãm.

Thông qua Triển lãm nhằm giúp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời, tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những bằng chứng được trưng bày lần này gồm: Các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; bộ sưu tập gồm: 95 bản đồ và 4 cuốn atlas tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX; những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản ở trong và ngoài nước từ trước đến nay...

Tin, ảnh: Đình Tăng