Đối với người đàn ông dân tộc Dao Đỏ, được cấp sắc mới được coi là người đàn ông đã trưởng thành, Mới đây tại xã Tả Van huyện Sa Pa, cộng đồng dân tộc Dao Đỏ đã tái hiện Lễ cấp sắc một phong tục độc đáo của dân tộc mình.

 

Một số hình ảnh trong lễ cấp sắc của người Dao Đỏ xã Tả Van.

 

Lễ đón Chẩu chiếu tại cổng bản. Thầy cúng đeo một sợi dây màu đỏ, có vai trò quan trọng dẫn dắt  

và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng khi hành Lễ.


Kèn và Trống cúng là hai nhạc cụ dân gian không thể thiếu trong lễ cấp sắc của người Dao đỏ.


Các thanh niên xin được cấp sắc mặc trang phục truyền thống của người Dao Đỏ. Họ đặc biệt chú ý sửa sang mũ đội trên đầu, vì theo quan niệm đó là nơi thần linh trú ngụ trong mỗi người được cấp sắc.


Tranh vẽ các vị thần của Bàn Vương để chuẩn bị làm lễ cấp sắc.


Những lời cầu nguyện được Chẩu chiếu gói lại và đốt sau lễ cấp sắc.

 


Tại lễ cấp sắc của chồng mình, người phụ nữ Dao phải trùm kín đầu trong chiếc mũ đỏ.


Các thanh niên được Chẩu chiếu cấp sắc và chính thức được coi là người đàn ông đã trưởng thành.


Những người đàn ông cùng người phụ nữ của mình cùng nhận sắc từ Chẩu chiếu.

Từ nay, họ mới thật sự trưởng thành trong cộng đồng người Dao Đỏ.


Sau khi nhận sắc cấp, họ cùng trở về nhà để báo với Bàn Vương hoàn thành tục cấp sắc.

Nguyễn Phương