Ảnh minh họa. (nguồn: PhươngThanh/dangcongsan.vn)

Mừng Tết toàn dân đoàn kết, kỷ cương, đầm ấm, quê hương đổi mới,
Đón Xuân xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đất nước phồn vinh.

Võ Đình Liên