Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã dự lễ. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật (Ảnh: KS)

70 năm xứng danh Anh hùng

Phát biểu diễn văn khai mạc, đồng chí Hoàng Phong Hà, Quyền giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật nhấn mạnh, cách đây 70 năm vào ngày 05/12/1945, Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã ra đời do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách.

Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản đã lưu lại cho các thế hệ nhiều bộ sách quý, quy mô đồ sộ, được tổ chức biên tập công phu như:C. Mác - Ph.Ăngghen toàn tập; V.I.Lê nin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Văn kiện Đảng toàn tập; bộ Văn kiện Quốc hội; bộ sách viết về tiểu sử các nhà lãnh đạo tiền bối của Cách mạng Việt Nam (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh…); bộ sách tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; Những bài nói và viết chọn lọc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Đảng phải có trí tuệ, có đủ năng lực và phẩm chất cách mạng tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những bộ sách hồi ký về cuộc đời, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Văn kiệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Lê Đức Anh, Đại tướng Chu Huy Mân…)…Nhà xuất bản cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin mới nhất. Một số bộ sách quý như Văn kiện Đảng toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đã thực hiện số hóa, đưa vào CD-ROM.

Đồng chí Hoàng Phong Hà, Quyền giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật
phát biểu diễn văn khai mạc tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh:KS)

Từ một cơ quan ngày đầu mới thành lập chỉ có một số cán bộ phải làm kiêm nhiệm cả công tác biên tập, in, phát hành, cơ sở vật chất nghèo nàn; ngày nay bộ máy tổ chức của Nhà xuất bản gồm 17 đầu mối là các ban biên tập, vụ chức năng và đơn vị tương đương. Nhà xuất bản hiện có gần 100 thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên viên cao cấp và biên tập viên cao cấp. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, Nhà xuất bản còn có các chi nhánh ở Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Trung tâm phát hành sách ở Huế, Quảng Ngãi, Nha Trang.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của Nhà xuất bản trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động (do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng), hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân. Đặc biệt vinh dự cho tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh danh hiệu Anh hùng Lao động cho Nhà xuất bản. Đây là sự ghi nhận, nguồn động viên to lớn đối với tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản, đồng thời là sự biểu dương, cổ vũ lớn lao đối với toàn ngành xuất bản.

Tiếp tục vai trò tiên phong trong công tác xuất bản

 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. (Ảnh:KS)
                                                                             

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự vui mừng và ghi nhận những kết quả mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã làm được trong 70 năm phát triển và trưởng thành. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh từ khi ra đời tới nay, Nhà xuất bản đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đặc biệt, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với những diễn biến phức tạp, Nhà xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để phát huy những thành quả đã đạt được, xứng đáng là cơ quan xuất bản chính trị hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, Phó chủ tịch nước yêu cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần làm tốt một số nội dung thời gian tới. Trong đó, Nhà xuất bản tiếp tục nghiên cứu, tổ chức biên tập, xuất bản những cuốn sách lý luận, chính trị chuyên sâu gắn lý luận với thực tiễn; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuất bản kịp thời những tài liệu phục vụ các sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước mà trước mắt là các tài liệu phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phục vụ triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp…

Ba là, Nhà xuất bản tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động xuất bản. Thực hiện tốt công tác cộng tác viên, nhất là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học…Từng bước hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các cơ quan quản lý để khai thác, sử dụng. Làm tốt công tác phát hành sách nhằm đưa sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh kịp thời phục vụ các đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà xuất bản luôn có lập trường tư tưởng kiên định, quan điểm chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng; có trình độ lý luận, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và luôn say mê sáng tạo để có nhiều công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có giá trị.

Thanh Hoa - Kim Sơn