Bí thư Huyện ủy Hòa Thành Nguyễn Đài Thy cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền cùng người dân huyện Hòa Thành đã chung tay, góp sức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến mới trong nông nghiệp, nông thôn; đời sống nông dân được nâng lên.

Một trường học mới xây dựng được đưa vào sử dụng ở Hòa Thành
(Nguồn: Báo Tây Ninh)

Cụ thể, nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng ổn định, phát triển; năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng vật nuôi được nâng lên; đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện dần được đầu tư khang trang. Huyện đã xây dựng, nâng cấp 191km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 152 tỷ đồng; nâng cấp kiên cố hóa gần 14km kênh tưới; kiên cố hóa các phòng học và xây dựng 19 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 21 công trình cơ sở vật chất văn hóa. Hiện huyện đang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở 4 xã còn lại.

Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Hòa Thành tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp:  thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển dịch vụ du lịch nông nghiệp sinh thái với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của nông dân; thực hiện chủ trương của tỉnh Tây Ninh về cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng giữa hộ gia đình với các tổ chức hợp tác và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Hòa Thành Nguyễn Đài Thy, mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Hòa Thành là đến năm 2020 có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã...

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngoài những mục tiêu chính trong những năm tới là phát triển bền vững theo ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường: thực hiện cơ cấu lại, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng - chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững. Hiện, Hòa Thành đang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Hòa Thành cũng đã tập trung huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách, tạo việc làm cho người lao động, giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, tập trung giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Trong 2 năm, 2015 và 2016, huyện Hòa Thành đã mở hơn 27 lớp đào tạo nghề cho trên 840 lao động nông thôn, trong đó, gần 88% lao động sau khi học nghề có việc làm và thu nhập ổn định. Huyện đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ưu tiên tuyển lao động địa phương vào làm việc. Hàng năm, có hơn 2.700 lao động có việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 123,81% so với chỉ tiêu.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Thành đã tích cực chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm thực hiện, thông qua các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, học sinh, sinh viên, các chương trình về hỗ trợ nhà ở và điện, nước sinh hoạt; miễn, giảm học phí; chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo… Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở Hòa Thành giảm còn 2,29%. 

Từ đầu năm đến nay, huyện có 56 hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; cấp hơn 1.390 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội (đối với hộ cận nghèo, huyện hỗ trợ 70% kinh phí, 30% còn lại vận động gia đình góp thêm vào); thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ năm 2015 đến nay, huyện cũng đã xây tặng 154 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá gần 5,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về điện, nước sinh hoạt, trao bò sinh sản, tổ chức tốt chương trình đưa văn hóa, thông tin về cơ sở để người nghèo tiếp cận, hưởng thụ văn hóa thông tin - thể dục thể thao...

Trong thời gian tới, Hòa Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ, công bằng xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế toàn diện, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp và phát triển đô thị theo hướng hiện đại; huy động nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Thành giai đoạn 2017-2020. Trong đó, huyện xác định 3 lĩnh vực trọng tâm: phát triển hạ tầng - du lịch - xúc tiến đầu tư; lĩnh vực khuyến học - khuyến tài; cải cách hành chính…/..

NS