Cần tập trung nguồn lực cao hơn nữa thực hiện có hiệu quả Chương trình 135
08/12/2017
(ĐCSVN) – Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQGGNBV) giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Chương trình 135. Tuy tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng Chương trình 135 vẫn còn gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ.
Quảng Ninh: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,7%/năm
09:58 06/12/2017
(ĐCSVN) - Nhằm mục tiêu thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV) đến năm 2020, trong đó đặt ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 0,7%/năm; thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng trên 4 lần so với năm 2010.
Thanh Hóa kiếm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình giảm nghèo 2017
09:34 06/12/2017
(ĐCSVN) - Từ ngày 01 đến ngày 20/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa..
Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) còn nhiều khó khăn cần vượt qua trong công tác xóa đói giảm nghèo
16:16 05/12/2017
(ĐCSVN) - Là một trong những huyện vùng cao nghèo nhất của tỉnh Quảng Bình, những năm qua, Minh Hóa luôn nỗ lực thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nên tỉ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao, cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực trong thời gian tới.
Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn
15:41 05/12/2017
(ĐCSVN) - Tại Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”.
Chuyện về cây xóa đói giảm nghèo ở Bắc Hà, Lào Cai
10:08 05/12/2017
(ĐCSVN) - Lẫn trong cái nắng hây hẩy của mùa thu là mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cánh đồng dược liệu, Bắc Hà (Lào Cai) hôm nay không chỉ có mận, có ngô mà còn có những cánh đồng dược liệu quý hiếm. Lợi thế ấy đang được kì vọng sẽ tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con và đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.
Chương trình 135 góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Lai Châu
09:49 05/12/2017
(ĐCSVN) - Được đánh giá là một trong những chương trình đầu tư có hiệu quả, Chương trình 135 với nội dung đầu tư cụ thể, thiết thực đã góp phần giải quyết kịp thời những nhu cầu cấp thiết đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu về hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, nâng cao trình độ dân trí...
Quảng Trị: Phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm 50% số hộ nghèo thuộc diện chính sách
16:21 28/11/2017
(ĐCSVN) - Ưu tiên tập trung các nguồn lực và giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện chính sách, ưu đãi người có công vươn lên thoát nghèo, phấn đấu cuối năm 2017 giảm 50% số hộ nghèo thuộc diện chính sách. Đây là mục tiêu trọng tâm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Quảng Trị.
Tuyên Quang: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo DTTS
16:14 28/11/2017
(ĐCSVN) - Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS), UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.
Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số
16:13 28/11/2017
(ĐCSVN) – Qua các kỳ đại hội Đảng, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng đối với vùng dân tộc, miền núi; quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải đưa miền núi nhanh chóng tiến kịp với miền xuôi”.