Nhiều hộ nghèo ở huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) được hỗ trợ

vốn xây nhà ở. (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

 

Việc phê duyệt Chương trình GNBV của tỉnh Quảng Ninh còn nhằm mục tiêu huy động các nguồn lực trợ giúp cho hộ nghèo, hộ thuộc diện không thể thoát nghèo (gồm những hộ cao tuổi, mất sức lao động, khuyết tật, ốm đau bệnh tật, không có sức lao động). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của đối tượng nghèo; tạo điều kiện để đối tượng nghèo được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Thông qua các chiến lược, chương trình kinh tế xã hội, đảm bảo hợp lý về chênh lệch giàu nghèo giữa các khu vực thành thị và nông thôn, khuyến khích tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, tỉnh phấn đấu 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; thực hiện nâng chuẩn nghèo của tỉnh cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương quy định 30%; đưa 22 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; 90% hộ nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, được tham gia học hỏi kinh nghiệm sản xuất; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng;…

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp thực hiện gồm: giải pháp về công tác chỉ đạo điều hành; giải pháp thực hiện các chỉ số thiếu hụt đa chiều về dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hiện hành; nhóm giải pháp về truyền thông và kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình; nhóm giải pháp xã hội hóa công tác giảm nghèo;…

Được biết, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Ninh có 11.582 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 3,39% và 11.035 hộ hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 3,23%. UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được tỉnh Quảng Ninh triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ trên tinh thần phải cải thiện rõ rệt các tiêu chí còn yếu theo quy định của Trung ương. Dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ có 1.801 hộ thoát nghèo và 1.015 hộ thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,69% (tương đương 9.500 hộ nghèo), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết HĐND tỉnh./.

Diệu Linh