Chương trình thí điểm cấp ra-đi-ô cho đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần giúp giảm nghèo về thông tin

Đây là Chương trình do Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, khảo sát và đề xuất với Chính phủ.

Chương trình nhằm mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội; ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ra-đi-ô cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, băng tần số hoạt động của ra-đi-ô phải đảm bảo thu được sóng AM, FM và sóng SW (sóng ngắn) của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh - truyền hình địa phương; dễ sử dụng, dùng được pin sạc và nguồn điện.

Theo Chương trình, đối tượng thụ hưởng gồm già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III ở các tỉnh được chọn điểm. Những đối tượng được lựa chọn thí điểm cấp ra-đi-ô gồm: Bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, chi hội trưởng chi hội nông dân, trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa thông tin ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III, xã biên giới; đồn, trạm, đội công tác biên phòng và các đồng chí bộ đội biên phòng tăng cường xuống xã biên giới. Mỗi đối tượng thụ hưởng được cấp 01 chiếc ra-đi-ô.

Quyết định nêu rõ, Chương trình được thí điểm ở 10 tỉnh thuộc 4 khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh, Kiên Giang trong thời gian 05 năm (2017 - 2021).

Việc triển khai Chương trình thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ góp phần giúp giảm nghèo về thông tin, tạo điều kiện tốt hơn để đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ vùng miền núi được tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo; nhanh chóng phổ biến, nhân rộng và tạo sức lan tỏa đối với những mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, từ đó tạo động lực cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trong thời gian tới./.

ĐP