• Tin hoạt động  

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
26/11/2018
(ĐCSVN) – Hiện nay, nhiều địa phương của Hà Tĩnh đang được du khách mệnh danh là “nơi đáng sống”. Điều đó có được là từ kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới đang thực hiện thành công ở Hà Tĩnh. Để có được kết quả như vậy, Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng chung tay với người dân xây dựng nông thôn mới.
Giai đoạn 2016 - 2020, 21.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho Chương trình 135
11:14 20/12/2016
(ĐCSVN) - Trong 5 năm 2016 - 2020, sẽ có khoảng 2.276 xã với 3.400 thôn, bản đặc biệt khó khăn trong cả nước được đầu tư Chương trình 135, tổng vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng.
Vĩnh Phúc: Diện mạo mới sau 5 năm thực hiện Chương trình 135
11:13 20/12/2016
(ĐCSVN) – Hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, 29 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng từ Chương trình 135, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã có điều kiện khó khăn là 7,7%; tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 21,09%, bình quân mỗi năm giảm hơn 2%.
Sức sống mới trên huyện Mường Tè (Lai Châu)
11:13 20/12/2016
(ĐCSVN) - Mường Tè là huyện miền núi, biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Nhiều năm qua, nhờ những chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, trong đó có Chương trình 135 đã tạo sức sống mới của Mường Tè (Lai Châu)...
Chương trình 135 góp phần tạo thêm sức sống mới nơi huyện miền núi Mường Tè (Lai Châu)
11:12 20/12/2016
(ĐCSVN) - Mường Tè là huyện miền núi, biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Nhiều năm qua, nhờ những chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, trong đó có Chương trình 135 nên bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Mường Tè đang không ngừng đổi mới...
Đã giải ngân gần 115 tỷ đồng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135
11:11 20/12/2016
(ĐCSVN) - Năm 2014, Chính phủ Ai Len đã quyết định viện trợ cho Chương trình 135 là 4,43 triệu euro (tương đương 119 tỷ đồng). Sau hai năm triển khai, tính đến 30/6/2016 đã giải ngân được gần 115 tỷ đồng, đạt 97% nguồn vốn viện trợ.
Chuẩn nghèo đa chiều vừa là khó khăn, thách thức; vừa là cơ hội cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững
11:11 20/12/2016
(ĐCSVN) - Với việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, các hộ nghèo có cơ hội tiếp cận đầy đủ hơn với các loại dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, việc chuyển đổi tiêu chí nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã đặt ra không ít thách thức cho các địa phương trong thực hiện bền vững các chính sách giảm nghèo.
Tuyên Quang: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững
11:10 20/12/2016
(ĐCSVN) - Theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Tuyên Quang có 55.827 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 27,81% (tăng gần 3 lần so với số hộ nghèo còn lại cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo cũ) và 18.050 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,99%.
Phát huy nội lực, trao quyền cho người nghèo
11:10 20/12/2016
(ĐCSVN) – Trong công tác giảm nghèo, điều quan trọng nhất là phải phát huy nội lực của người nghèo, trao quyền cho người nghèo. Mọi việc của người nghèo phải để cho người nghèo lo, người nghèo tự quyết định.
Bắc Kạn: Phấn đấu giảm 2-2,5% hộ nghèo/năm trong giai đoạn 2016-2020
11:09 20/12/2016
(ĐCSVN) - Giai đoạn 2016-2020, Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 đến 2,5%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5 đến 4%/năm. Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững.