• Tin hoạt động  

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
26/11/2018
(ĐCSVN) – Hiện nay, nhiều địa phương của Hà Tĩnh đang được du khách mệnh danh là “nơi đáng sống”. Điều đó có được là từ kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới đang thực hiện thành công ở Hà Tĩnh. Để có được kết quả như vậy, Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng chung tay với người dân xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện ý nguyện của Bác mang báo chí đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
11:16 24/11/2017
(ĐCSVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú ý đến hình thức và nội dung của báo chí, nhất là báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, biên giới, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt của đồng bào...
Cần thay đổi chính sách để người nghèo… muốn thoát nghèo
11:04 24/11/2017
(ĐCSVN) – Một trong những khó khăn cho công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay là nhiều người nghèo không muốn thoát nghèo. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là người nghèo đang được hưởng quá nhiều chính sách ưu đãi, từ đó nảy sinh tâm lý trông chờ, ỷ lại.
Cần hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo
15:38 21/11/2017
(ĐCSVN) - Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới cần hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo ước tính giảm khoảng 1 - 1,5%
15:11 21/11/2017
(ĐCSVN) - Để có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, việc thực thi của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã và đang thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả thi tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo tinh thần CTMTQG về giảm nghèo bền vững.
Gia Lai: Nâng cao năng lực cộng đồng theo Chương trình 135
15:05 20/11/2017
(ĐCSVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cho cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017.
Phú Yên: Hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất cho các hộ nghèo
14:32 20/11/2017
(ĐCSVN) - HĐND tỉnh Phú Yên vừa thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135
14:30 20/11/2017
(ĐCSVN) - Vừa qua, Ban Dân tộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 135.
Kon Tum: Mở nhiều hướng giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều
15:07 15/11/2017
(ĐCSVN) - Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, UBND Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Đây được coi là cơ sở quan trọng để Kon Tum triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020.
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
15:48 14/11/2017
(ĐCSVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có Công văn 2287/LĐTBXH-VPQGGN gửi các Bộ, ngành chủ trì quản lý chính sách dự thảo đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.