Sửa Luật Đầu tư công: “Đổ thừa hết do luật thì không đúng”
20/09/2018
(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực hiện Luật Đầu công tư có khó khăn, nhưng chỉ một phần do luật, còn phần nhiều là do tổ chức thực hiện luật chưa nghiêm...
Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
13:36 12/03/2019
(ĐCSVN) - Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp
20:21 11/03/2019
(ĐCSVN) - Việc xây dựng, ban hành Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) là cần thiết nhằm xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu...
Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
14:57 11/03/2019
(ĐCSVN) - Theo chương trình, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7 và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền.
Ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về nhập khẩu phế liệu
14:07 11/03/2019
(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ có công văn yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu
Áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan
10:08 11/03/2019
(ĐCSVN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.
Quy định mới về quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án đầu tư công ở nước ngoài
10:07 11/03/2019
(ĐCSVN) - Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện bên ngoài lãnh thổ của đất nước Việt Nam, ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam còn phải tuân thủ điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận.
Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử
21:34 08/03/2019
(ĐCSVN) - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.
Thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa
20:58 08/03/2019
(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.