Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 199/BDN ngày 12/06/2019 với nội dung kiến nghị như sau:

 Quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương để sớm hoàn thành 02 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Câu Giẽ - Ninh Bình: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn dại biếu Quốc hội tỉnh Nam Định dã quan tâm, góp ý công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Dự án xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cẩu Giẽ - Ninh Bình và Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định do UBND tỉnh Nam Định quản lý, đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư.

Do việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu việc bố trí nguồn vốn này. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Nam Định làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho 02 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nêu trên. Bộ GTVT ủng hộ kiến nghị của cử tri về việc tạo điều kiện bố trí nguồn ngân sách Trung ương cho 02 dự án này và sẽ có ý kiến bằng văn bản khi nhận được yêu cầu.

Minh Anh