Thi hành xong 448.680 việc tương đương 43.472 tỷ đồng

Tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo công Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đối với công tác thi hành án dân sự(THADS), trong năm 2019, tổng số việc phải thi hành trong năm là: 868.984 việc. Trong đó: 660.124 việc có điều kiện, thi hành xong 448.680 việc (tăng 5.768 việc). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành: trên 250.597 tỷ đồng. Trong đó: trên 161.648 tỷ đồng có điều kiện; Thi hành xong trên 43.472 tỷ đồng (tăng trên 18.391 tỷ đồng); Số chuyển kỳ sau 420.304 việc, tương ứng với hơn 207.125 tỷ đồng.

 Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 69/2018/QH14 thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng, đã thi hành xong: 3.302 việc, thu được trên 18.721 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long trong thời gian qua, công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS tiếp tục thực hiện nghiêm. Cơ quan THADS cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 7.912 trường hợp.

Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, Bộ Tư pháp đã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tập trung giải quyết một số vụ việc được giải quyết dứt điểm như vụ bà Nguyễn Thị Hiền (Kiên Giang), vụ bà Vũ Minh Trang (Hà Nội), vụ bà Đoàn Thị Lan (Bình Định).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế còn thấp, chưa đạt kết quả mong muốn. Vẫn còn một số bất cập giữa quy định pháp luật với thực tiễn thi hành, như: Cơ chế xử lý việc không có điều kiện thi hành; đăng ký, quản lý tài sản, thu nhập; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, chế tài xử lý chưa nghiêm đối với các trường hợp chống đối. Chưa có cơ chế cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp không tự nguyện chấp hành án hành chính.

Cần phong tỏa tài khoản, tài sản của các tội phạm ngay từ giai đoạn điều tra

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, nguyên nhân chủ yếu đó là, số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng cao (tăng 36,56% về tiền). Trong khi, số việc, tiền tồn đọng qua nhiều năm, chưa có điều kiện thi hành ngày càng tăng. Nhiều vụ án kinh tế - tham nhũng có tính chất nghiêm trọng, giá trị phải thi hành rất lớn nhưng tài sản bảo đảm giá trị quá nhỏ, hoặc có tình trạng pháp lý phức tạp; thể chế về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn chưa đồng bộ, thống nhất. Hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng còn thiếu chặt chẽ (giá tài sản thế chấp được thẩm định để cho vay cao hơn nhiều lần so với thực tế); tài sản không đúng như hồ sơ thế chấp…

Trong thời gian tới để triển khai hiệu quả hơn nữa công tác thi hành án, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát theo thẩm quyền, theo chuyên đề đối với công tác THADS, THA hành chính, THA hình sự. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra để phòng ngừa, hạn chế tẩu tán tài sản; Quan tâm phê duyệt ngân sách xây dựng kho vật chứng đối với các đơn vị chưa được đầu tư; bổ sung ngân sách đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ và trang bị phương tiện, kỹ thuật, công cụ phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ…/.

Phương Anh