Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo đề xuất giảm phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế của trạm y tế xã.  Mức phí dự kiến được giảm từ 4,3 triệu đồng xuống còn 3,1 triệu đồng.

Cùng với đó, một số mức phí cũng dự kiến được điều chỉnh, như: phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (từ 2 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng); phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế (thẩm định mới dự kiến là 9 triệu đồng thay cho mức 8 triệu đồng hiện hành)…

Một số mức phí khác vẫn giữ nguyên như hiện hành, đó là: phí thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; phí thẩm định cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế…/.

Quỳnh Ly