• Đường lối, chính sách  

Quy định công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước
28/02/2018
(ĐCSVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.
Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
21:52 28/02/2018
(ĐCSVN) - Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.
Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn hệ thống thi hành án dân sự
14:01 28/02/2018
(ĐCSVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn hệ thống THADS, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về thi hành án năm 2018.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
10:45 28/02/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022.
Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
09:46 28/02/2018
(ĐCSVN)- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nêu rõ: Bên mua bảo hiểm cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.
Chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
09:34 27/02/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hoàn thiện quy đinh phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
09:20 24/02/2018
(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Tăng cường nghiên cứu, dự báo các vấn đề mới hội nhập kinh tế quốc tế
13:52 22/02/2018
(ĐCSVN)- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cần tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán FTA...
Khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, tỉnh
11:03 22/02/2018
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng 9/2018.