• Đường lối, chính sách  

Luật sư chính thức ngồi ngang bằng với kiểm sát viên
02/08/2017
(ĐCSVN) - Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án, trong đó đáng chú ý, quy định tại phiên tòa hình sự sơ thẩm- phúc thẩm, luật sư được bố trí ngồi “ngang bằng” với kiểm sát viên.
Đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
17:16 28/09/2017
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thủ tục tàu bay xuất, nhập cảnh qua Cơ chế một cửa quốc gia
14:40 28/09/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Trốn đóng bảo hiểm ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn có thể bị xử lý hình sự
08:36 28/09/2017
(ĐCSVN) - Đây là một trong những quy định sẽ được áp dụng từ 01/01/2018 tại Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015).
Cải cách hành chính: Cần gỡ những "nút thắt" và lực cản
11:07 27/09/2017
(ĐCSVN) - Đã đến lúc những thủ tục “hành là chính” hay cơ chế “xin – cho” trong xây dựng chính sách cần phải được cắt giảm, cởi trói ngay, để Chính phủ thực sự đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.
Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
10:49 25/09/2017
(ĐCSVN)- Bộ Giáo dục & Đào tạo GD&ĐT vừa có công văn 4241 /BGDĐT-PC hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2017.
Quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ và quản lý Di sản thế giới
20:40 22/09/2017
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới).
Ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
15:48 21/09/2017
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
15:42 21/09/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
22:03 16/09/2017
(ĐCSVN) - Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (Bộ luật Hình sự năm 2015) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.