Chiều ngày 11/10, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị cán bộ,đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác để nhận thức đầy đủ hơn nội dung Nghị quyết. Đồng chí cũng yêu cầu, sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng, đơn vị mình.

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. (Ảnh: N.Anh).


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tập trung vào các nội dung quan trọng như: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Đồng thời, thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII gắn với chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân các cấp, do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới; gắn với việc triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị trong Tòa án Nhân dân tối cao tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Thu Hằng