Xét báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh liên quan đến dự án đầu tư mở rộng Nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến dự án đầu tư mở rộng Nhà máy luyện kim màu Lào Cai của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh theo đúng quy định của pháp luật./.

MD