Theo báo cáo của Chi cục THADS Hà Nội, 8 tháng năm 2019 ( từ ngày 1/10/2018 đến 31/5/2019), tổng số thụ lý về việc, về tiền của các cơ quan THADS TP Hà Nội tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, số việc thụ lý mới là 23.477 việc (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018); số tiền thụ lý mới là hơn 15 nghìn tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018). 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, trên địa bàn Thủ đô phát sinh nhiều vụ việc phải thi hành với giá trị lớn, phức tạp, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng (tăng 17% về việc và tăng 33% về tiền so với cùng kỳ năm 2018); các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn...

 

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.


Vì vậy,  kết quả THADS 8 tháng năm 2019 của các cơ quan THADS Hà Nội còn thấp so với chỉ tiêu được giao: về việc đạt tỉ lệ 56,48% (còn thiếu 17,02% so với chỉ tiêu được giao), về tiền đạt tỉ lệ 10,17% (còn thiếu 23,33% so với chỉ tiêu được giao).

Nguyên nhân được chỉ ra là do số việc thụ lý cao; các vụ án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn, khó thi hành; nhiều vụ việc có giá trị lớn bị hoãn thi hành; nhiều tài sản bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản do người phải thi hành án thuộc diện gia đình chính sách hoặc có sự chống đối, cản trở quyết liệt… nên khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ thi hành án

Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Lê Xuân Hồng cho biết:Trong những tháng cuối năm, các cơ quan THADS Hà Nội tập trung tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, đặc biệt là khâu xác minh, xử lý tài sản, giao tài sản bán đấu giá thành. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hồ sơ các vụ việc bán nhiều lần không thành; đề cao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo sát sao các vụ án kinh tế, tham nhũng để đảm bảo không xảy ra sai sót. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống cơ quan THADS trên địa bàn Thủ đô…/.

An Như