Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa/Đỗ Thoa

Nội dung câu hỏi như sau: Sổ BHXH của tôi chỉ ghi sinh năm 1962. Tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 14 năm và đã nghỉ thôi việc từ 01/6/2017. Xin được hỏi thời điểm nào tôi được đóng tiền BHXH tự nguyện một lần 6 năm cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 thời điểm đủ điều kiện tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày, tháng, sinh (chỉ có năm sinh) là ngày 01/01/năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp của bà không xác định được ngày, tháng sinh nên thời điểm đủ điều kiện tuổi đời là 01/01/2018; do vậy thời điểm bà được đóng tiền BHXH tự nguyện một lần cho 6 năm còn thiếu là tháng 01/2018 theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện./.

Đỗ Thoa