Nội dung câu hỏi như sau: Công ty tôi có chế độ là lao động nữ nghỉ thai sản vẫn hưởng đầy đủ lương và trợ cấp trách nhiệm suốt thời gian nghỉ. Tôi muốn hỏi chế độ này có đúng không, bởi như vậy là lao động nữ được hưởng đồng thời chế độ thai sản từ BHXH và hưởng thêm lương ở công ty?

Trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 1-1-2016 thì BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Vậy những ngày người lao động đã nghỉ hưởng chế độ thai sản được cơ quan BHXH trả trợ cấp thay lương thì đơn vị sử dụng lao động không thanh toán tiền lương trong thời gian này.

Nếu phúc lợi công ty cao, muốn bồi dưỡng thêm cho người lao động thì có thể cho hưởng tiền lương nhưng không đưa vào bảng lương, không tính vào thời gian đóng BHXH./.

 

 

 

Ban CT-XH