Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc ra đời của Tòa Gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của TAND là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật nói riêng.

Điều đó chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong hoạt động tư pháp. Đây cũng là phương thức để thực hiện nguyên tắc hiến định về việc xét xử kín đối với người chưa thành niên quy định tại khoản 3 Điều 103 Hiến pháp năm 2013.

Chánh án TANDTC  Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Q.Huy.

Mặt khác, việc thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên còn nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và rút ngắn thời hạn giải quyết những vụ việc này tại TAND.

Tại buổi tọa đàm, bà Shelley Casey, Chuyên gia UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh cần thiết phải có cách tiếp cận chuyên biệt đối với người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp hình sự và những biện pháp thiết thực mà Thẩm phán có thể áp dụng để tăng cường bảo vệ người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp;  đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đánh giá chứng cứ giám định pháp y tại Tòa án trong các vụ án về xâm hại tình dục trẻ em.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Gia đình và người chưa thành niên tại TP Hồ Chí Minh, TAND tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức về tư pháp cho trẻ em, vai trò của Tòa án trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên…/.

Q. Huy