Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018; Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an trình bày về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong CAND trong thời gian qua – Những vấn đề đặt ra khi triển khai Luật PCTN năm 2018 trong CAND.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TL.


Luật PCTN năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 06 ngày 20/11/2018, gồm 10 chương 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật PCTN năm 2018 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng

So với quy định của Luật PCTN năm 2005, Luật PCTN năm 2018 có nhiều nội dung mới, trong đó có việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước.

Ngoài ra, Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai đến tất cả cán bộ, công chức; thu hẹp đầu mối cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề nghị thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 tại đơn vị, địa phương theo Kế hoạch của Bộ giao; khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy có liên quan để cập nhật các quy định mới của Luật PCTN năm 2018 và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 đến cán bộ, chiến sỹ CAND…/.

H.Anh