Cụ thể, trong năm 2018 ( từ 1/10/2017 đến 31/9/2018), về việc đạt 82,63% (so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp vượt 10,63%; so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 9,63% năm 2018). Về tiền đạt 39,12% (so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao vượt 7,12%, so với Tổng cục giao vượt 7,12% ). Số việc, tiền có điều kiện chuyển sang năm 2019 giảm 0,06% về việc và 14,95% về tiền so với năm 2017 chuyển sang 2018, trong khi Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu năm 2018 giảm ít nhất 3% về việc và 3% về tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Cùng với đó, công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS được quan tâm, chú trọng; việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh được tăng cường; các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh Đinh Khắc Khang cho biết số việc, tiền phải thi hành chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều. Số việc chuyển kỳ sau là 3.384 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 1.551 việc. Số tiền chuyển kỳ sau là trên 1.140 tỷ, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 368 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, tính chất, mức độ phức tạp như án kinh doanh thương mại, doanh nghiệp; án liên quan đến ngân hàng và các tổ chức tín dụng có tài sản đảm bảo thi hành án nhỏ hơn nhiều lần đối với số tiền phải thi hành. Việc xử lý tài sản để thi hành án, chủ yếu là bất động sản, như nhà ở, quyền sử dụng đất, công trình dự án... rất khó bán, tài sản dù giảm giá nhiều lần vẫn không có người mua.

Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của các cơ quan THADS trên địa bàn Quảng Ninh còn hạn chế; 12/14 đơn vị chưa có kho vật chứng nên phải thuê kho bãi để tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng gặp nhiều khó khăn….

Trongthời gian tới, THADS tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chấp hành viên, quyết liệt đối với những vụ việc có số tiền thi hành lớn…/.

Phương Vy