Báo cáo kết quả công tác, Phó Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội Trần Quốc Thái cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018 (1/10/2017 đến 28/2/2018), Cục và các đơn vị trực thuộc đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo đơn vị và chấp hành viên tập trung rà soát phân loại và tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được một số kết quả khả thi. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật…

 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Lê Hồng).


Tuy nhiên, kết quả THADS của toàn TP Hà Nội trong 5 tháng đầu năm còn thấp; sự phối hợp trong quá trình giải quyết việc thi hành án của một số tổ chức tín dụng, ngân hàng với cơ quan THADS chưa thực sự tốt; còn nhiều vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua, với số tiền rất lớn. Một số bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành…

Phát biểu kết luận, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi nhận định Hà Nội là địa bàn có nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nên cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn các địa phương khác để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

Quyền Tổng Cục trưởng đề nghị, Lãnh đạo Cục THADS Hà Nội cần nhận diện đầy đủ khó khăn, nguyên nhân, từ đó tiếp tục chỉ đạo sâu sát để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Chi cục. Thủ trưởng các cơ quan THADS, đặc biệt là cấp Chi cục cần đề cao trách nhiệm hơn nữa để công tác quản lý, điều hành công việc chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa các sai phạm./.

Lê Hồng