Sáng 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Thiếu văn bản quy phạm pháp luật

Phát biểu tại Hội trườn, đại biểu Phạm Xuân Thăng (Hải Dương) đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ trong cải cách hành chính, từ đó đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đại biểu Thăng, Nghị quyết 56 của Quốc hội về tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực được ban hành và thực hiện từ tháng 11/2017, thời gian thực hiện chưa dài nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, với quyết tâm chính trị cao và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả bước đầu thu được nhiều kết quả quan trọng.

Đại biểu Phạm Xuân Thăng (Hải Dương) phát biểu tại Hội trương. Ảnh: TL

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể, chính trị xã hội cấp tỉnh đã chủ động giảm bớt các đầu mối bên trong; các ban chỉ đạo, ban quản lý cấp tỉnh, cấp huyện được rà soát và giảm tối đa; một số tỉnh đã mạnh dạn thí điểm hợp nhất một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; cấp huyện đã tích cực hợp nhất các cơ quan tương đồng chức năng, nhiệm vụ và bố trí kiêm nhiệm nhiều chức danh; cấp xã đã tiến hành sáp nhập các thôn, khu dân cư không đủ tiêu chí, giảm bớt cán bộ hoạt động không chuyên trách và công chức cấp xã.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều lãnh đạo quản lý được giảm bớt, biên chế được tinh giản đúng mục tiêu và lộ trình theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Thông qua những nỗ lực đó, chúng ta đã từng bước giảm được nhiều đầu mối tổ chức, giảm vị trí lãnh đạo quản lý, giảm biên chế, giảm chi từ ngân sách cho bộ máy, đồng thời tạo ra hiệu ứng tích cực như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phân cấp mạnh hơn, xác định rõ trách nhiệm hơn, giảm chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công tác được nâng lên.

Thực tiễn đã cho thấy chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cùng việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động rất đúng, là sự đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn khách quan cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cũng nảy sinh một số khó khăn, bất cập, vì đây là vấn đề lớn, vừa khó, vừa phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Một trong những khó khăn là thiếu văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý cho việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, thiếu cơ chế chính sách đối với cán bộ bị tác động do sắp xếp.

Trong Nghị quyết 56 của Quốc hội xác định trách nhiệm và lộ trình cụ thể khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần hoàn thành trong năm 2018, nhưng đến nay một số văn bản chưa được ban hành.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, Quốc hội đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này. Đặc biệt, cần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và cách làm trong quá trình thực hiện Nghị quyết 56 của Quốc hội đó là sáp nhập đơn vị hành chính, hợp nhất, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế không đơn giản là giảm đầu mối hành chính hay giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quan trọng hơn là kiện toàn tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp mạnh hơn, nâng cao trách nhiệm kỷ cương công vụ, trình độ cán bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân.

Không sáp nhập các đơn vị hành chính bằng bất cứ giá nào

Đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khi nói về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2019-2021 là không tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính bằng bất cứ giá nào, đại biểu Thăng cho rằng, cần phải chú trọng cân nhắc tới yếu tố đặc thù, truyền thống, văn hóa, dân tộc, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên, yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Đề nghị Bộ Nội vụ cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng và có lộ trình phù hợp để khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đảm bảo ổn định và phát triển. Đề nghị Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát về tổ chức thực hiện Nghị quyết 56 của Quốc hội tại các địa phương, cơ quan đơn vị sao cho hiệu quả” – đại biểu Thăng nêu rõ./.

Chí Hiếu