Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra
(Ảnh: quochoi.vn)

Trình bày Tờ trình của Chính phủ tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức.

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách này theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế khoán và Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế, với số tiền là hơn 51,482 tỷ đồng (trong đó, số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 300 công chức từ năm 2008 đến năm 2011 là 9,7 tỷ đồng; số kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức là 41,7 tỷ đồng).

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đánh giá, do thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, tạm dừng đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc và thực hành tiết kiệm nên nguồn kinh phí hàng năm của Tổng cục Thuế còn dư khá lớn. Vì vậy, việc sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ giảm áp lực trong cân đối NSNN cho nhiệm vụ chi này của Tổng cục Thuế, không ảnh hưởng đến dự toán NSNN được giao cũng như bội chi NSNN; đồng thời đảm bảo tính kịp thời, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả.

Vì vậy, Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 

Tuy nhiên, Uỷ ban Tài chính -Ngân sách cho rằng, việc thực hiện tinh giản biên chế là từ năm 2012 trở về trước và việc chi trả kéo dài trong nhiều năm song cơ quan Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán NSNN để chi trả theo quy định, đến nay mới tổng hợp, báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định. Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

Sau khi thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Tờ trình của Chính phủ về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước với 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành./.

Minh Duyên