• Tin tức  

Cấm bán rượu trên mạng internet
17/09/2018
(ĐCSVN) – Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đề xuất không được bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; không được bán rượu trên mạng internet; không được bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.
Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày
14:42 15/10/2018
(ĐCSVN) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.
Quy định mới về đấu giá hàng dự trữ quốc gia
14:42 15/10/2018
(ĐCSVN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.
Khởi động Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam
22:42 12/10/2018
(ĐCSVN) - Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, nhằm hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế dễ dàng tiếp cận hệ thống tư pháp, pháp luật Việt Nam.
Nghị quyết 28-NQ/TW: Điều chỉnh nhiều vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội
10:04 12/10/2018
(ĐCSVN) -Tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, sẽ có một loạt điều chỉnh liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Chính phủ đề ra những đầu việc cụ thể để các cấp, ngành phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện.
18 dự thảo án lệ lựa chọn để phát triển thành án lệ
16:55 11/10/2018
(ĐCSVN) - Trên cơ sở thảo luận, trao đổi, Hội đồng tư vấn án lệ đã nhất trí lựa chọn 18 dự thảo án lệ để phát triển thành án lệ.
Tập trung quyết liệt thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng
02:06 11/10/2018
(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, ngành thi hành án sẽ tập trung quyết liệt thi hành đối với các vụ việc tham nhũng, kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng…
Thí điểm hòa giải đối thoại tại 16 tỉnh, thành
21:35 10/10/2018
(ĐCSVN) - Từ ngày 01/11/2018, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô
14:10 10/10/2018
(ĐCSVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật Luật sư
10:59 09/10/2018
(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.