• Tin tức  

Phân công chuẩn bị phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
27/02/2018
(ĐCSVN) - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.
Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
21:56 15/03/2018
(ĐCSVN) – Để góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác này là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.
Thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp
22:32 14/03/2018
(ĐCSVN) - Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (GĐTP).
Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng
16:27 14/03/2018
(ĐCSVN) – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.
Sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
15:32 14/03/2018
(ĐCSVN)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên để đẩy mạnh phân luồng sau THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời (13 Điều).
Thống nhất quy định một cơ quan cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương
23:17 13/03/2018
(ĐCSVN) – Việc quy định một cơ quan cạnh tranh là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương (trên cơ sở hợp nhất Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh, Văn phòng Hội đồng cạnh tranh hiện nay) là rất cần thiết, sẽ là lựa chọn phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật
23:08 13/03/2018
(ĐCSVN) - Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ nhấn mạnh tập trung quyết liệt và đồng bộ bước đột phá chiến lược:“đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật (THPL) theo tinh thần thượng tôn pháp luật”.
Tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học phát triển
16:19 13/03/2018
(ĐCSVN) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học (GDĐH) được ban hành sẽ mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học, giải quyết những đòi hỏi cấp bách trong đổi mới căn bản, toàn diện GDĐH, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy hệ thống GDĐH phát triển.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật
15:41 13/03/2018
(ĐCSVN) - Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã nghe báo cáo về các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Sẽ nghiêm khắc đối với các trường hợp công bố chậm kết quả hệ thống hoá văn bản
20:56 09/03/2018
(ĐCSVN) - Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản được coi là một trong các công cụ hữu hiệu góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp làm “sạch” hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta.