• Đường lối, chính sách  

Những điểm mới về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học
11/10/2017
(ĐCSVN)- Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo, giảm bớt những thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 và phù hợp với các quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 với những điểm mới.
Trẻ em, HSSV dân tộc thiểu số sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ mới
10:46 25/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục& Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.
Không được thu học phí vượt mức trần quy định
16:36 24/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lưu ý về việc điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Chính thức có chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
14:20 17/08/2016
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.
Triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017
15:15 15/07/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 14 năm 2017.
Hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa
14:16 05/07/2016
(ĐCSVN) - Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng – Đó là một giải pháp trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” của Bộ GD&ĐT.
Nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
16:14 23/06/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
Hà Nội hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
16:24 14/06/2016
(ĐCSVN) - Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa hướng dẫn quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017.
Rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ
10:13 14/06/2016
(ĐCSVN) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ yêu cầu rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ từ năm 2013 đến nay.
Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo
17:39 20/04/2016
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn số 1464/BGDĐT-NGCBQLGD, yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT tăng cường kiểm tra, chấn chính vi phạm đạo đức nhà giáo.