(ĐCSVN) - Ngày 16/9/2014, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Trần Thị Bích Vân trả lời câu hỏi của phóng viên với nội dung như sau: “Việt Nam bác bỏ những luận điệu sai trái của Tổ chức Human Rights Watch".

Việc Việt Nam ký “Công ước của Liêp hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác” thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn, dùng nhục hình và đối xử tàn bạo trong quá trình điều tra, xét xử nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.

Một khi có hành vi tra tấn, dùng nhục hình trong quá trình điều tra, xét xử sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.”./.