(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 197 Quốc khánh các nước Cộng hoà Cốt-ta Ri-ca (The Republic of Costa Rica), Cộng hoà Goa-tê-ma-la (The Republic of Guatemala) và Cộng hoà Ni-ca-ra-goa (The Republic of Nicaragua), (15/9/1821 – 15/9/2018), ngày 14/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống  Cốt-ta Ri-ca Các-lốt An-va-ra-đô Quê-sa-đa (Carlos Alvarado Quesada); Tổng thống Goa-tê-ma-la Gi-mi Mô-ra-lết (Jimmy Morales) và Tổng thống Ni-ca-ra-goa Khô-sê Đa-ni-en Or-tê-ga Sa-vê-đơ-ra (Jose Daniel Ortega Saavedra).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cốt-ta Ri-ca Ép-si A-lê-han-đơ-ra Cam-peo Ba (Epsy Alejandra Campbell Barr), Bộ trưởng Ngoại giao Goa-tê-ma-la San-đơ-ra Giô-ven (Sandra Jovel) và Bộ trưởng Ngoại giao Ni-ca-ra-goa Đê-nít Môn-ca-đa (Denis Moncada)./.

Mạnh Hùng