Chánh văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Quế Lâm phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Quế Lâm; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo các Hội hữu nghị song phương giữa Việt Nam và các nước của thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Cấn Việt Anh cho biết: Trong năm 2017, phát huy những kết quả đã đạt được, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các Hội, tổ chức thành viên đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong việc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô và đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Qua đó, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội với thủ đô và các thành phố lớn trên thế giới, góp phần quan trọng vào tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại chung của thành phố Hà Nội; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hà Nội và bạn bè quốc tế, từ đó tôn vinh hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, năng động, cởi mở, mến khách và hòa bình.

Đặc biệt, trong năm 2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Liên hiệp đã đổi mới hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm gắn kết hợp tác hữu nghị với phát triển kinh tế thông qua chương trình kết nối doanh nghiệp. Thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, hoạt động đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phấn đấu cho mục tiêu chung xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

Năm 2018 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, tạo ra những bước chuyển biến cơ bản, tích cực hơn nữa, góp phần tích cực cho việc quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với bạn bè quốc tế về những thành tựu của Thủ đô; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động hòa bình, hữu nghị…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chánh văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Quế Lâm đánh giá cao những thành tích có ý nghĩa của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đạt được trong những năm qua trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết quốc tế, hữu nghị nhân dân; đồng thời cho rằng, việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022 là một dấu mốc quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân của thành phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018, ông Nguyễn Quế Lâm cho rằng, phương hướng đề ra về cơ bản đã bám sát chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cũng như phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tình hình mới…

Bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội sẽ tích cực phát huy những truyền thống và bài học kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, ông Nguyễn Quế Lâm đề nghị, trong thời kỳ đất nước tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của đối ngoại nhân dân; chú trọng nội dung chính trị và hiệu quả thiết thực, đa dạng hoá hình thức hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ giữa thành phố Hà Nội và các địa phương của các nước; đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, chú trọng vào những lĩnh vực ưu tiên của thành phố để hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội; tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại để cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế về tình hình của thành phố Hà Nội cũng như của Việt Nam; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các cá nhân có những đóng góp tích cực
vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô năm 2017

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Quế Lâm đã trao tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong năm qua; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho các Hội, các tổ chức thành viên và các cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của thủ đô Hà Nội trong năm 2017.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao vị trí của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trên trường quốc tế./.

Tin, ảnh: Khánh Lan