Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Nguyễn Tâm Chiến cùng các doanh nghiệp và hội viên Câu lạc bộ doanh nghiệp Hội Việt – Mỹ.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, cho biết quan hệ Việt – Mỹ trong những năm qua, nhất là từ khi hai nước nâng quan hệ lên tầm Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013, ngày càng được tăng cường, củng cố và có những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giác dục, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân…

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Tâm Chiến, Hội Việt – Mỹ, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chuyên trách về đối ngoại nhân dân với Mỹ, đã tổ chức được nhiều hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... giữa Việt Nam và Mỹ.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Tâm Chiến khẳng định Hội Việt – Mỹ đã, đang và sẽ nỗ lực nhiều hơn để đóng góp xứng đáng vào việc phát triển sâu rộng các tiếp xúc, hợp tác trong nhiều lĩnh vực theo kênh nhân dân giữa hai nước; biểu thị quyết tâm góp phần làm cho mối quan hệ Việt – Mỹ ngày càng được tăng cường, không chỉ ở Trung ương mà còn mở rộng ở các địa phương trên cả nước.

Trao quyết định và chứng nhận hội viên cho các đơn vị được kết nạp vào Hội Việt – Mỹ, Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến cho biết những đơn vị được kết nạp lần này là các đơn vị có nhiều hoạt động kết nối, hợp tác với các đối tác Mỹ. Ông Nguyễn Tâm Chiến đồng thời bày tỏ hy vọng những hội viên mới sẽ góp phần mở rộng hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ, các hội viên Hội Việt – Mỹ cũng đã cùng nhau ôn lại, chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm trong các lĩnh vực có thế mạnh nhằm giúp Hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Khánh Linh