Sáng 18/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TA)

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Vũ Đăng Định, 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã triển khai công việc một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả. Sở thúc đẩy hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và các đối tác chủ chốt trong khu vực. Quan hệ với Thủ đô các nước ASEAN được Hà Nội tiếp tục được duy trì, tăng cường và phát huy quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Pháp..., tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi các đoàn cấp cao, tích cực gặp gỡ, trao đổi nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục...

Sở làm đầu mối kết nối, tham mưu, báo cáo lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Nội.

Đáng chú ý, Sở đã làm tốt nhiệm vụ tổ chức và quản lý đoàn khách quốc tế, đoàn công tác ra, vào thành phố; thực hiện và hỗ trợ liên hệ với các đối tác nhằm phục vụ công tác đối ngoại và các đoàn đi công tác nước ngoài của thành phố. Trong đó, Sở tham mưu tổ chức 4 đoàn công tác theo kế hoạch do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn và 4 đoàn theo phân công của Trung ương. Các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố bám sát nhiệm vụ chuyên môn, không chỉ tăng cường quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế mà còn thúc đẩy thành công nhiều dự án, chương trình hợp tác. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn đi công tác bảo đảm phù hợp giữa địa bàn và nội dung công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại của Sở vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đó là hạn chế về nguồn lực dẫn đến chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác, nhiều mối quan hệ hợp tác chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu ban đầu. Hoạt động đối ngoại ở cấp địa phương, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực chuyên môn chưa phát huy hết được tiềm năng, lợi thế, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả chưa cao...

Các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TA)

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại. Tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với nhu cầu phát triển và nguồn lực thực hiện; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch hai chiều, phù hợp với nhu cầu phát triển và nguồn lực thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả mà Sở Nội vụ đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện Hà Nội ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, lĩnh vực hoạt động của Sở Ngoại vụ ngày càng có tầm quan trọng lớn với Thành phố. Do đó, những kết quả của Sở góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô với vai trò là trung tâm văn hóa, chính trị, trung tâm giao dịch của cả nước. Sở làm tốt chức năng tham mưu cho Thành phố trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, là đầu mối đầu vào với các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao... giúp cho Thành phố thu hút nhiều hoạt động quốc tế, đầu tư. Sở làm tốt vai trò đối ngoại, đối nội về văn hoá để Hà Nội xứng đáng là trung tâm và lan tỏa về văn hóa của mình.

“Đối với công tác xây dựng Đảng, chi ủy đoàn kết, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết Trung ương và thành phố, thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đề xuất được các giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng. Các hoạt động đối ngoại nhân dân được thực hiện tốt hỗ trợ cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò đối ngoại nhân dân của mình” – Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc hội nhập quốc tế của cả nước cũng như Hà Nội ngày càng mở rộng nhưng cũng đòi hỏi tính cạnh tranh ngày càng cao. Điều này cho thấy vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của Sở Ngoại vụ trong công tác tham mưu, dự báo nắm chắc tình hình chính trị, đối ngoại để có đề xuất tham mưu tốt hơn cho Thành ủy, UBND Thành phố phát huy vai trò của trung tâm chính trị văn hoá quốc gia. Chính vì vậy, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục duy trì tập thể đoàn kết, phát huy năng lực của cá nhân trong tập thể, phân công công việc hợp lý, nâng cao năng lực của cán bộ. Sở Ngoại vụ cũng cần tiếp tục đổi mới, thay đổi tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, gương mẫu trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử thành phố nơi công sở và nơi công cộng thể hiện hình ảnh người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Cùng với đó, Sở cần chuẩn bị tốt cho sự kiện quốc tế, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho sự kiện Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 với rất nhiều hoạt động dự kiến diễn ra tại Hà Nội. Sở Ngoại vụ cần xây dựng chi tiết, chuẩn hóa hoạt động lễ tân; xây dựng quy chế, quy trình, quy định về công tác quản lý của mình thì mới nâng cao được chất lượng hoạt động của Sở. Đồng thời cần tăng cường công tác liên kết các sở, ngành, kết nối, chia sẻ thông tin để phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thành phố. Đặc biệt trong vấn đề tuyển dụng cán bộ cần đề cao trình độ ngoại ngữ; rà soát lại năng lực ngoại ngữ của cán bộ từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp…/.

Trung Anh