Theo bản thỏa thuận, nguyên tắc hợp tác phù hợp với pháp luật của mỗi nước, phạm vi thẩm quyền của mỗi bên, trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên thông qua các kênh chính thức của mình cung cấp những thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của tổ chức - xã hội nghề nghiệp luật sư, hoạt động hành nghề của luật sư thuộc thẩm quyền, phạm vi tổ chức, hoạt động của mỗi bên, phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước. Lãnh đạo các bên sẽ gặp nhau vào những dịp thích hợp để thảo luận về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; hợp tác trong các chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm thực hiện một số nhiệm vụ của Chiến lược phát triển nghề luật sư và đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam được giao. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ. Ông Đỗ Ngọc Thịnh mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ cùng trao đổi, thống nhất các hoạt động hợp tác để cụ thể hóa các nguyên tắc đã nêu trong bản thỏa thuận. 

Bà Hilarie Bass, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đánh giá cao việc ký kết thỏa thuận hợp tác đồng thời khẳng định, với việc triển khai một cách chặt chẽ, tích cực, hai bên sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đảm bảo lợi ích giữa hai bên và tuân thủ luật pháp hai nước. 

Cũng trong sáng 9/1, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã trao đổi một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong tranh tụng và tư vấn pháp lý… 

Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ là tổ chức nghề nghiệp tự nguyện, với hơn 400.000 thành viên nhằm bảo vệ tự do, đảm bảo công lý, vận động thực thi nhà nước pháp quyền./. 

Phan Phương/TTXVN