• Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống  

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thi đua thực hiện văn hóa công sở
04/10/2019
(ĐCSVN) - Nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng là chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức lối sống…
Văn hóa tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô
18:46 16/07/2019
(ĐCSVN) - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Văn hóa đang thực sự trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của Hà Nội, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Lai Châu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo
18:04 12/07/2019
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2019, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên; tăng cường nắm và dự báo tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kịp thời tham mưu cấp ủy có những giải pháp chỉ đạo thực hiện.
Điện Biên sẽ giải quyết dứt điểm giao đất nông nghiệp cho người dân vùng tái định cư
23:50 09/07/2019
(ĐCSVN) - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV diễn ra chiều 9/7, các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề về xử lý các dự án chậm tiến độ; nhóm vấn đề giao đất nông nghiệp cho người dân vùng tái định cư…
Cao Bằng cần khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội
19:24 08/07/2019
(ĐCSVN) – Kinh tế biên mậu và du lịch được xem là lợi thế để Cao Bằng phát triển trong thời gian tới. Tỉnh cũng cần đầu tư phát triển hệ thống giao thông để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ logistic và nông nghiệp…
Đưa các nội dung hợp tác giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc đi vào thực chất
18:12 06/07/2019
(ĐCSVN) – Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Vĩnh Phúc là “cửa ngõ”, “phên dậu” của Hà Nội, những kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua rất tích cực...
Long An: Khẩn trương triển khai nhiều nội dung của Đại hội Đảng bộ các cấp
12:25 04/07/2019
(ĐCSVN) – Tỉnh ủy Long An đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương triển khai, quán triệt các nội dung của Chị thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung công tác rà soát hoàn thiện quy hoạch nhân sự, chuẩn bị văn kiện đại hội bảo đảm theo đúng yêu cầu, nội dung, thời gian do Trung ương quy định.
Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Phước
17:57 01/07/2019
Theo đó, sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm có 81 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 42 Đảng bộ cơ sở và 39 Chi bộ cơ sở với 3.827 đảng viên. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2019.
Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
17:57 01/07/2019
Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…
Phát triển EVNNPT đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN
21:47 30/06/2019
(ĐCSVN) - "Để đạt được mục tiêu, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy các đơn vị thành viên cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong các năm qua, tiếp tục bám sát, thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 và toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và đại hội các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra".