Các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện và công tác Đoàn - Hội. Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả được giải trong nước và quốc tế; nhiều thủ khoa là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động... thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên Thủ đô trong học tập và rèn luyện.


Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện
trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 được vinh danh

Trong số 86 thủ khoa xuất sắc của 5 khối ngành: Kỹ thuật; Quản lý - Văn hóa- Xã hội; Kinh tế; Sư phạm, Y - Dược và Lực lượng vũ trang có 56 thủ khoa nữ (chiếm 65%); 54 thủ khoa (chiếm 62,8%) có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (≥ 9,0/10,0 theo đào tạo niên chế và ≥ 3,6/4,0 theo đào tạo tín chỉ).

Đặc biệt, có 07 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học, vừa là thủ khoa tốt nghiệp. Đó là các sinh viên: Lê Thế Việt Hoàng, trường Đại học Xây dựng; Nguyễn Đức Hoàn, trường Đại học Kinh tế quốc dân; Lâm Tú Anh; trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; Triệu Văn Bình, trường Đại học Điện lực; Nùng Văn Minh, trường Đại học Sân khấu điện ảnh; Vũ Quỳnh Hoa; trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội; Bùi Mạnh Thắng, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm kịp thời khuyến khích, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, quy chế tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội là một trong những cơ chế điển hình trong việc thu hút nhân tài phục vụ, cống hiến cho Thủ đô.

Năm 2019 là năm thứ 17 liên tiếp thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên Thủ đô.

Sau 17 năm (tính cả năm 2019), đã có 1.791 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. Nhiều thủ khoa được vinh danh có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Tin, ảnh: Minh Châu