Chiều 18/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng về Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (Nghị quyết liên tịch số 88).

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Báo cáo kết quả phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Mỹ Linh cho biết, triển khai công tác phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Nghị quyết liên tịch số 88, Bộ Xây dựng đã thực hiện các nhiệm vụ được giao, gồm: Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng bộ tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh cho phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhà ở, hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên; chủ trì xây dựng và hướng dẫn các địa phương xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” có sự tham gia đóng góp ý kiến của Ban Thi đua khen thưởng - MTTQ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Xây dựng cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển về nhà ở, từ đó có kết quả tích cực đối với lĩnh vực này. Cụ thể, về cơ chế chính sách phát triển nhà, tính đến hết 30/4/2018, với chương trình nhà ở cho người có công, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 121.361 hộ (63.738 hộ xây mới và 57.623 hộ sửa chữa), đang thực hiện hỗ trợ cho 6.720 hộ. Tổng số hộ đã và đang thực hiện hỗ trợ nhà ở là 128.081 hộ. Dự kiến trong quý II/2018 sẽ hoàn thành hỗ trợ khoảng 100.000 hộ (gồm 42.400 hộ xây mới và 56.800 hộ sửa chữa). Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn, đến hết tháng 4/2018, tổng số hộ nghèo khu vực nông thôn đã được hỗ trợ vay vốn là 63.463 hộ với tổng số vốn đã cho vay là 1.602 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2018, đã hỗ trợ được 3.574 hộ với số vốn đã cho vay là hơn 89 tỷ đồng. Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 186 dự án nhà ở xã hội, với quy mô khoảng 75.700 căn, tương đương với khoảng 5,81 triệu m2. Dự kiến hết quý II/2018 sẽ hoàn thành thêm 1.000 căn hộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Mỹ Linh, quá trình triển khai nhiệm vụ cũng nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về xây dựng Bộ tiêu chí đô thị văn minh, vấn đề bình xét về đô thị văn minh phải trên cơ sở tiêu chuẩn “gia đình văn hóa” “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa được ban hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định về “Gia đình văn hóa”…) nên chưa đủ cơ sở để xây dựng bộ tiêu chí đô thị văn minh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng cho rằng, để đúng chức năng, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng tiêu chí “Đô thị văn minh”. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện, chỉnh sửa một số tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị sao cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thị hiện nay và để tránh chồng chéo thì cần phải bỏ thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chí văn minh đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng cùng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ bổ sung nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại và bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước (năm 2018 khoảng 3.431 tỷ đồng) và của Ngân hàng Chính sách Xã hội (bổ sung thêm 7.700 tỷ đồng cho giai đoạn 2018-2020).

Về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, tổ chức xã hội chủ động phối hợp cùng với Bộ Xây dựng, chính quyền các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của các chính sách về nhà ở đến toàn thể người dân trên địa bàn. Cùng với đó lồng ghép kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc các cấp đang quản lý với kinh phí hỗ trợ cho vay theo các Quyết định: số 48/2014/QĐ-TTg, số 33/2015/QĐ-TTg, số 22/2013/QĐ-TTg và nhà ở cho người thu nhập thấp để nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ nghèo; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách nhà ở xã hội tại các địa phương để bảo đảm việc thực hiện công khai, minh bạch và đạt yêu cầu đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, cả nước có trên 11.000 xã, phường, thị trấn đang triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đó góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đó là tiêu chí để xây dựng đô thị văn minh vẫn chưa rõ ràng, cần xây dựng tiêu chí này ở phường, thị trấn trong cả nước để cuộc vận động đi vào nền nếp, theo hướng thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ tiêu chí đô thị văn minh sao cho đồng bộ với Nghị quyết liên tịch 88, tìm hướng giải quyết nhu cầu vốn nhà ở xã hội cho các đối tượng ưu đãi như: Người nghèo, lao động thu nhập thấp, người có công với cách mạng; kiến nghị ngành xây dựng quan tâm đến việc thiết kế mẫu nhà cho các đối tượng thường xuyên bị thiên tai, nhà đại đoàn kết sao cho phù hợp với từng vùng miền với ba mẫu nhà ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp về việc triển khai thí điểm xây dựng nhà ở,
công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai. (Ảnh:TH)

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp để giám sát và phản biện những nội dung có liên quan về xây dựng đô thị văn minh, trọng tâm là việc xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về lập quy hoạch, thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà xã hội cho người nghèo…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, cơ quan sẽ đóng góp tiếng nói về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phối hợp vận động xã hội hóa cho chương trình nhà ở xã hội hiện nay. Theo đó, lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng thống nhất giao cho Đoàn Thanh niên hai cơ quan phối hợp triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai.

Đặc biệt theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ cùng Bộ Xây dựng có kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng khó khăn nhất, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt.

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai./.

Thu Hà